„Adj egy évet az életedből Krisztusnak!”

A fenti idézet egy németországi evangélikus püspöktől származik, aki ezzel az axiómával indította el 1954-ben, alig egy évtizeddel a II. világháború után, a megbékélés jegyében az első német fiatalokat Franciaországba, ahonnan szintén fogadtak hasonló lelkesedésű ifjakat diakóniai szolgálatra. Ez a kezdeményezés tekinthető a Magyar Református Szeretetszolgálat hosszútávú önkéntes szolgálatra lehetőséget kínáló Önkéntes Diakóniai Év (ÖDE) szellemi gyökereinek. 

Minden év szeptemberétől 10-12 hónapig önkéntes szolgálatot végezhetnek az ÖDÉ programjában a fiatalok számos magyarországi és európai diakóniai intézményben, többek között a gyermek- és idősgondozás területein, gyülekezetekben, fiatalok között. A program célközönsége elsősorban a 18-30 éves korosztály, akik Kárpátaljától Nagy-Britannián, Olaszországon át Dániáig, Németországig vállalhatnak közel egy éves szolgálatot.

A szolgálat keretét természetesen a fizikai utazás jelenti egy új, ismeretlen helyre, azonban ezt a keretet egyúttal egy lelki utazás tölti meg, melyből minden szolgálatot vállaló fiatal részt kap. Ki vagy én? Honnan jövök és hova tartok? Hol van a helyem a világban? Mire vagyok képes és mire nem vagyok képes? Ezek azok a kérdések, melyek minden fiatal előtt újra és újra megjelennek az egy év alatt. És ezek azok a kérdések, melyekre igyekeznek megkeresni a választ is a szolgálatuk során, akár többször is. Az egy éves szolgálat lehetőség is egyben a fiatalok számára önmaguk megismerésére vagy éppen újrafelfedezésére, életcéljaik megtalálására, kitűzésére. Ebben nagy segítségükre van az a közösségi élmény, amit a közös találkozások, szemináriumok adnak a résztvevőknek.

Az Érzékenyítő pont ÖDÉ-t bemutató előadásán jó néhány korábbi önkéntes is megosztotta élményeit, tapasztalatait a jelenlévőkkel. Valamennyi megszólaló arról a lelki-szellemi többletről számolt be, melyet az egy év alatt megtapasztalt és megélt multikulturális környezet, az előítéletek megdőlése, a hit, a feltétel nélküli bizalom és elfogadás adott nekik. Olyan belső változást tapasztaltak meg, melyet az önállóság, az őszinteség és nyitottság, a közösségtudat, a valahova tartozás, a társadalom jobbításáért végzett szolgálat, az egymásba és Istenbe vetett őszinte bizalom formál az önkéntes szolgálatot végzők lelkében.

Szoták Orsolya
Fotó: Dimény András

Hasonló anyagaink

Akadálymentes gyülekezet

Az akadálymentesítésről általában az épített tér használatának fizikai megkönnyítése él az emberek fejében: rámpák kihelyezése, jeltolmács használa...

Láthatatlan támaszok

A Csillagpont előtt és alatt több munkacsoport dolgozott fáradhatatlanul, hogy minden akadály nélkül valósulhasson meg. A szorgos önkéntesek közül ...

Hozzászólások