Alászállni a szószékről

Mit csinál egy gondnok? Gondolkodik! – ezzel a kérdés-válasszal indult az a párbeszéd, amely a Csillagpont fiataljai és a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, illetve több egyházmegyéjének tisztségviselői között bontakozott ki a Hirdesd az Igét! program bemutatása kapcsán.

A szervezők a fiatalokat az egyházi vezetők munkájáról kérdezték, a válaszokból egyértelműen kiderült: sokan egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy valójában mit is csinál egy püspök vagy egy egyházmegyei gondnok. Azt azonban, hogy kik ők – mint az kiderült –, azt Fekete Károly püspök gyermekei pontosan érzik: „aki nincs otthon.”

A beszélgetés jól rávilágított arra, ami a Hirdesd az Igét! program célja is, hogy minél alacsonyabb szinteken jöjjenek létre mély beszélgetések egyházunk jelenéről és jövőjéről. A program ugyanis célul tűzte ki, hogy a prédikációkon túl párbeszéd is legyen az egyházban. Fekete Károly püspök szerint „le kell szállni a lelkészeknek a magas szószékekről” és beszélni kell az emberekkel olyan kérdésekről, amelyek érdeklik őket. A program célja így az, hogy előbb egyházmegyei, majd még kisebb szinteken a nem szószéki igehirdetésekről – például a hitvalló életről vagy a tanácsadásról – beszélgessenek a gyülekezetek tagjai a lelkészeikkel, egyházi vezetőikkel. A későbbiekben pedig képzések is indulnak majd, hogy segítsék a gyülekezeti tagokat felvértezni a misszióhoz és a feladatvállalásokhoz is.

A beszélgetésen résztvevő fiataloktól azt kérdezték a szervezők, milyen református egyházat képzelnek el 2020-ban. Egyetlen szót mondhatott csak mindenki, repkedtek a jelzők: „élő, zenélő, megreformált, összetartó, egyszerű, hiteles, befogadó, áldott-békés, szolgálatkész, őszinte, összetartó, kommunikatív, hiteles.” Fekete Károly püspök mindezeket hallva azt mondta, boldog lenne, ha ezek egyharmada megvalósulna a program céldátumáig.

Hegedűs Márk, ttre
Képek: Dimény András

Hasonló anyagaink

A bizalom meggazdagítja a közösséget

A Károli Gáspár Református Egyetem támogatásának is köszönhető, hogy az idei Csillagpont megvalósulhatott. Balla Péter rektorral Hegedűs Márk, az E...

Legyenek sóvá a társadalomban

Az evangélium és a keresztyén értékek továbbadását várják a Csillagpont résztvevőitől azok az egyházi vezetők és politikusok, akiket arról kérdeztü...

Hozzászólások