A bizalom meggazdagítja a közösséget

A Károli Gáspár Református Egyetem támogatásának is köszönhető, hogy az idei Csillagpont megvalósulhatott. Balla Péter rektorral Hegedűs Márk, az Európa Rádió riportere beszélgetett a támogatásról, a felvételi eredményekről és a bizalomról.

Azt gondolom, ön pedig erősítsen vagy cáfoljon meg, hogy ha a Károli Gáspár Református Egyetem nem áll a Csillagpont mellé, akkor most nem beszélgethetnék itt Tatán, a református ifjúsági találkozón.

Ez így talán egy kicsit túlzás, de örömmel mondom, hogy több millió forint értékben tudtuk segíteni a Csillagpontot. Biztos vagyok benne, hogy az Úristen akarta, hogy legyen ez a találkozó, ezért minket is használt, de ha mi nem tudtunk volna segíteni, akkor más tette volna. Csillagpontnak egyszerűen lennie kellett, én ezt így látom. Inkább úgy fogalmaznék, hogy most a Károli-egyetemnek is megadatott az az öröm és kiváltság, hogy részt vállalhat a találkozó anyagi forrásainak előteremtésében.

Miért gondolta úgy a Károli, hogy segíteni kell a Csillagpontnak?

Az előző naptári év végén, amikor a Zsinat egyházunk ez évre vonatkozó költségvetését tárgyalta, még nem lehetet tudni, hogy egyházunk mekkora – missziói célokra felhasználtatható – állami támogatást kap. Rövid ideig úgy tűnt, hogy mindenestől magának kell előteremtenie missziói szolgálatainak fedezetét. Abban a helyzetben úgy érezte a Károli, hogy az anyagiak hiánya nem lehet gátja a Csillagpontnak, akkor döntöttük el, hogy mindenképpen szeretnénk támogatni a szervezést.

Balla Péter rektor döntötte el, vagy csak felvetette, valaki szólt a rektornak, hogy jó lenne, ha… – mi volt a döntési mechanizmus belső dinamikája?

Azt a reménységet, hogy mi tudunk segíteni, rektorként valóban én ajánlottam fel a zsinati ülésen. Erre az a jó reménység hatalmazott fel, hogy két évvel ezelőtt tudtuk támogatni a mezőtúri Csillagpontot. Én azt tudtam, hogy ha a Károli anyagi lehetőségei ezt most is megengedik, akkor az egyetem ebben a kérésemben örömmel mellém áll. Ez így is lett. Az Úristen segítségét látom abban, hogy idén még nagyobb összeggel tudtuk támogatni a szervezést, mint két évvel ezelőtt.

Első hallásra ez furcsának tűnik, mert az elmúlt években a magyar felsőoktatás szereplői inkább a „markukat tartották” és nem ők nyújtottak segítő kezet másoknak. Ezek szerint a Károlinak nincsenek anyagi problémái?

Az elmúlt öt évben – köszönhetően kiváló munkatársaimnak – úgy gazdálkodtunk, hogy nem volt hiányunk, egyetemünk megáll a saját lábán. Azt nem mondhatnám, hogy nincs szükségünk további bevételekre. Egyszerű okot mondok, örömtelit: a Károli hallgatói létszáma – a korábbi évekhez hasonlóan – idén is növekszik. Ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb új épületre lesz szükségünk. Mindennapi működési kiadásainkra elegendőek a bevételeink, de egy új épület bérlése vagy felújítása az adott év költségvetéséből nem finanszírozható. Köszönettel kimondom, hogy ehhez is kapunk kormányzati támogatást.

Elárulható, hogy mekkora összeggel tudták támogatni az idei Csillagpontot?

Én nem látok ebben semmilyen titkot – hétmillió-száztízezer forinttal. Emellett a találkozót lebonyolító stábban és az önkéntesek között is sokan vannak károlisok. Ez nem pénzbeli támogatás, hanem ki-ki a munkájával ad hozzá a találkozóhoz.

Térjünk vissza a felvételire és a bővülésre. Azt már lehet látni, hogy melyik karon szükséges a bővítés?

A hallgatói létszám az előző évekhez képest mindegyik karunkon nőtt, de egyszerre nem lehet mindenütt bővíteni.  Tavaly volt egy nagy előrelépésünk: a Bölcsészettudományi Karon tudtunk segíteni azzal, hogy a Dózsa György út 25-ben egy új épületet kezdtünk bérelni, felújítottuk és most a Bölcsészkar használja. A következő lépés – reményeink szerint –, hogy a Nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Kar pesti kihelyezett képzései is – melyek ideiglenesen az Állam- és Jogtudományi Kar épületében működnek –önálló helyszínen kapjanak helyet.

Az épületeken túl beszéljünk azokról, akik ezekben tanulnak: hogyan értékeli a most kijött ponthatárokat, mennyi új hallgatójuk lesz?

Nagyságrendileg kétezer-ötszáz hallgatót vettünk fel a Károli Gáspár Református Egyetem négy karára. Ez egy kicsivel még több is, mint ahány diákot tavaly, illetve tavalyelőtt. Csodának éljük meg, hogy ebben a mai nehéz helyzetben, amikor a magyarság létszáma összességében sajnos csökken, a Károlira jövő diákok száma évek óta növekszik. A fölvettek száma – de ez más intézményekben is így van – sajnos soha nem pontosan annyi, ahány elsős hallgató iratkozik be szeptemberben. Ma még csak a felvettek számát látjuk, de közülük nem mindenki kezdi el az egyetemet. Kérem és bátorítom a diákokat arra, hogy kezdjék is meg a tanulmányaikat!

A Csillapont témája a bizalom. Személyesen önnek mit jelent ez a fogalom?

Nagyszerű témaválasztásnak tartom, mert tényleg kulcsfogalom bármilyen közösségben. Ha nincs bizalom, ha nem tudok úgy nézni a társamra, családtagomra vagy munkatársamra, hogy bízom benne, akkor csak negatívumokat, csak rosszat fogok látni a világban. Magának szegényíti meg az életét az, akiben nincs bizalom. Az Úristen emberek felé való bizalma csodálatos kifejezésének fogom fel, hogy fiát, Jézust, emberi testben küldte el. Ezzel megnemesítette az emberi létet. Isten szereti az embert, és bizalommal fordul felé – ezt is látom Jézus emberi létében. Ezért kulcsfontosságúnak tartom én is, hogy a felém Istentől áramló bizalommal forduljak az embertársaim felé. Ezzel meggazdagítom a közösséget – ebben biztos vagyok. Az ellenpróba is szomorú bizonyosságom: bizalom nélkül csak megszegényíteni lehet a közösségeket.

A cikk Hegedűs Márk rádiós interjújának gépelt, szerkesztett változata. Fotó: Dimény András

Forrás: Európa Rádió

Hasonló anyagaink

Legyenek sóvá a társadalomban

Az evangélium és a keresztyén értékek továbbadását várják a Csillagpont résztvevőitől azok az egyházi vezetők és politikusok, akiket arról kérdeztü...

Nem egy burok

A Csillagponton már hagyománnyá vált, hogy nagyszámban jönnek el külföldi fiatalok is, ez alól pedig az idei találkozó sem volt kivétel. A világ mi...

Hozzászólások